UU vejledningen ved Vesterkærets skole
Vesterkærets skole betjenes af:
Karen Dinesen tlf. 99314548/25204548 (7.og 9. kl.)
e-mail: kdi-kultur@gmail.dk
Svend Erik Sørensen tlf. 25204530
Hjemmeside: www.uu-aalborg.dk
Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU-Aalborg Vejledningscenter for alle unge mellem 12 og 25 år. Opgaven i folkeskolen er at Udvikle et sammenhængende vejledningstilbud til alle folkeskolens elever i 6.-10. klasse. Udvikle samarbejdet og sammenhængen mellem folkeskolens undervisning i Uddannelses-, Erhvervs-, og Arbejdsmarkedsorientering UEA og den vejledning , som tilbydes i UU.
Plan over vejledningen i skolen:
6. klasse
Bevidstgørelse om valgprocessen, fremtidsdrømme og interesser. Valg af 2. fremmedsprog. Arbejde med uddannelsesbog. Forældremøde - UU vejleder deltager. 7.klasse
Bevidstgørelse om valgprocessen, fremtidsdrømme og interesser. Valgfag og tilbudsfag i 8. klasse. Arbejde med uddannelsesbog. Opfyldelse af undervisningspligten 8. klasse
Bevidstgørelse om valgprocessen, fremtidsdrømme, interesser, uddannelsesønsker og kvalifikationskrav. Evt. præsentationskurser på ungdomsuddannelser. Arbejde med uddannelsesbog.
9. klasse
Bevidstgørelse om valgprocessen, fremtidsdrømme, interesser, uddannelsesønsker og kvalifikationskrav. Præsentationskurser på ungdomsuddannelser. Erhvervspraktik. Arbejde med uddannelsesbog og uddannelsesplan 10. klasse. Bevidstgørelse om valgprocessen, fremtidsdrømme, interesser, uddannelsesønsker og kvalifikationskrav. Brobygning på en ungdomsuddannelse. Arbejde med uddannelsesbog og uddannelsesplan. Selvvalgt opgave